محتشم بخوان، که محـرم شـده اسـت!     برچسب‌ها: محـرم, چنـد روزیـست دلـم

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1392/08/13 توسط مدیریت

این روزها، روز بردن آمریکایی‌هاست؛ چه در والیبال و چه در مذاکرات ژنو.برچسب‌ها: پرش قهرمانانه, مقاومت قهرمانانه

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1392/09/04 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1392/08/12 توسط مدیریت


برچسب‌ها: مرگ بر آمریكا

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1392/08/07 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1392/08/01 توسط مدیریتنوشته شده در تاريخ شنبه 1392/07/27 توسط مدیریت


برچسب‌ها: فقر, پول, حسین پناهی

نوشته شده در تاريخ جمعه 1392/07/26 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1392/07/23 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ شنبه 1392/07/20 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ جمعه 1392/07/19 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ جمعه 1392/07/19 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1392/07/18 توسط مدیریتنوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1392/07/17 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1392/07/16 توسط مدیریت
دکتر شریعتی جملات مشهوری دارد درباره خدمت و خیانت آخوندهای از نجف برگشته و تحصیل کرده های از فرنگ برگشته.

ایشان می گوید: “این یک مسأله ذوقی نیست که بگویید من آخوند دوست دارم، من آخوند دوست ندارم. این یک مسأله عینی و تاریخی است. باید سند نشان دهید و مدرک. تا آن جا که من می دانم، زیر تمام قراردادهای استعماری را کسانی که امضاء گذاشته اند، همگی از میان ما تحصیل کرده های دکتر و مهندس و لیسانسیه بوده اند و همین ما از فرنگ برگشته ها.

یک آخوند، یک از نجف برگشته اگر امضایش بود، من هم مثل شما اعلام می کنم که: آخوند دوست ندارم!
اما از آن طرف، پیشاپیش هر نهضت ضد استعماری و هر جنبش انقلابی و مترقی، چهره یک یا چند آخوند را در این یک قرن می بینم. از سید جمال بگیر و میرزا حسن شیرازی و بشمار تا مشروطه و…”
برچسب‌ها: آخوند از فرنگ برگشته, دکتر شریعتی, خدمت و خیانت, خدمت و خیانت آخوندهای از نجف برگشته

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1392/07/16 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1392/07/16 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1392/07/15 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1392/07/14 توسط مدیریت


برچسب‌ها: چهل روز خودسازی

نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1392/07/14 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1392/07/14 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ شنبه 1392/07/13 توسط مدیریت
نوشته شده در تاريخ شنبه 1392/07/13 توسط مدیریت

همه گیتی تن و ایران دل ....... تن بی دل را سزاست گلبرچسب‌ها: ایران, ایران وطن من

نوشته شده در تاريخ شنبه 1392/07/13 توسط مدیریت


برچسب‌ها: دحوالارض

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1392/07/09 توسط مدیریت
کسانی که فکر مذاکره با آمریکا را دارند به این تصویر به اندیشند.........


برچسب‌ها: رابطه ما با آمریکا, مذاکره با آمریکا

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1392/07/08 توسط مدیریت